شتاب گیری فوق العاده بنتلی Bentayga سریعترین خودرو شاسی بلند جهان

آزمایش فنی و مقایسه

10 سال قبل حتی تصور اینکه یک SUV بتواند شتاب صفر تا صدی برابر 4 ثانیه و حداکثر سرعتی برابر 300 کیلومتر بر ساعت داشته باشد ضمن آن که محیط داخلی بسیار لوکسی برای سرنشینان فراهم کند بسیار دور از ذهن بود. اما اکنون با بنتلی بنتایگا این امر به واقعیت پیوسته است.
این خودرو نیمه دوم 2015 معرفی شد، بنتایگا ضمن اینکه سریعترین SUV جهان است در این رده گرانترین نیز میباشد.
در این ویدئو شاهد هستیم که مدت زمان لازم لازم برای شتاب 120 km/h تا 199 km/h کمتر از 10 ثانیه میباشد. این زمان شتاب گیری برای خودرویی که وزنی حدود 2.5 تن دارد یه عدد فوق العاده است.