شتاب 100 کیلومتر لکسوس RCF

آزمایش فنی و مقایسه
شتاب 100 کیلومتر لکسوس RCF
1 رای - میانگین 5