کیا اسپورتج 2019: نگاهی به فضای داخلی، خارجی و رانندگی با آن

معرفی خودرو
کیا اسپورتج 2019: نگاهی به فضای داخلی، خارجی و رانندگی با آن
8 رای - میانگین 4.1