GS7, GS8 , GE3 سه گانه گک موتورز در نمایشگاه دیترویت

رونمایی
GS7, GS8 , GE3 سه گانه گک موتورز در نمایشگاه دیترویت
امتیاز بدهید

برای توضیحات بشتر در مورد این 3گانه میتوانید به مطلب زیر مراجعه کنید:

رونمایی از سه گانه GAC موتورز چین در نمایشگاه دیترویت